Møder

Vi afholder ca. 5 møder årligt og næste møde er:

Dato: 25. oktober 2023

Sted: Kantinen, Næstved Sygehus

Program: ”På vej mod nye behandlinger for ALS”

Anna Friis-Hansen er Afdelingslæge, speciallæge i neurologi og med i ALS-teamet på Bispebjerg. Anna Friis-Hansen vil tage udgangspunkt i deres arbejde med medicin-afprøvnings studierne for ALS patienter, der finder sted på Bispebjerg Hospital i vores Clinical Trials Unit.

Tilmelding: Senest 19. oktober til Jytte Strange Tlf. Mobil: 2253 3296, strangejytte@gmail.com eller Sonja Andersen tlf. 2085 5377, radstedmolle@gmail.com

Møder og aktiviteter

Vores almindelige møder holdes i kantinen på Næstved Sygehus. Her har vi forskellige oplægs- og foredragsholdere som fx læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, præster, psykologer, IT -kommunikation, ergoterapeut, socialrådgivere og andre som har relation til sygdommen ALS.

Hvert år i juni afholdes der et stort temamøde, dette møde afholdes normalt på Nykøbing Falster vandrerhjem. Her er også foredragsholdere, musikalsk underholdning, god mad og hygge.