Møder

Vi afholder ca. 5 møder årligt og næste møde er:

Dato: Følger

Sted:

Program:

Følger

Tilmelding: til Jytte Strange Tlf. Mobil: 2253 3296.

Møder og aktiviteter

Vores almindelige møder holdes i kantinen på Næstved Sygehus. Her har vi forskellige oplægs- og foredragsholdere som fx læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, præster, psykologer, IT -kommunikation, ergoterapeut, socialrådgivere og andre som har relation til sygdommen ALS.

Hvert år i juni afholdes der et stort temamøde, dette møde afholdes normalt på Nykøbing Falster vandrerhjem. Her er også foredragsholdere, musikalsk underholdning, god mad og hygge.