Møder

Vi afholder ca. 5 møder årligt og næste møde er:

Dato: Onsdag 19. februar kl. 19.00 – ca. 22.00

Sted: Næstved Sygehus, Kantinen

Program: Fysioterapeut Jan Meyer fortæller om sine oplevelser på sin tur til ALS Symposiet i Perth i Australien i december 2019

Under foredraget kan der stilles spørgsmål til Jan Meyer.

Tilmelding: til Jytte Strange Tlf. Mobil: 2253 3296.

eller Kurt Andersen Tlf. 5470 5377. mobil 2085 5377.

Med venlig hilsen

Kurt Andersen

Møder og aktiviteter

Vores møder holdes i kantinen på Næstved Sygehus. Her har vi forskellige oplægs- og foredragsholdere som fx læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, præster, psykologer, IT -kommunikation, ergoterapeut, socialrådgivere og andre som har relation til sygdommen ALS.

Hvert år i juni afholdes der et stort temamøde, dette møde afholdes normalt på Nykøbing Falster vandrerhjem. Her er også foredragsholdere, musikalsk underholdning, god mad og hygge.