Møder

Vi afholder ca. 5 møder årligt og næste møde er:

Dato: 5. december. Kl. 19.00 – ca. 22.00.

Sted: Næstved Sygehus, Kantinen i kælderen

Program: Julemøde i foreningen, hvor vi håber på, at rigtig mange medlemmer, pårørende, interesserede og andre vil deltage til den traditionsrige og hyggelige aften.

Tilmelding: til Jytte Strange Tlf. Mobil: 22533296.

eller Kurt Andersen Tlf. 54705377. mobil 20855377.

 

Med venlig hilsen

Kurt Andersen

 

Møder og aktiviteter

Vores møder holdes i kantinen på Næstved Sygehus. Her har vi forskellige oplægs- og foredragsholdere som fx læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, præster, psykologer, IT -kommunikation, ergoterapeut, socialrådgivere og andre som har relation til sygdommen ALS. Den 22. marts 2017  fortalte Overlæge Ole Gredal fra Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (RCfM) om de seneste nyheder fra ALS Symposiet i Dublin i december 2016.

Hvert år i juni afholdes der et stort temamøde, dette møde afholdes normalt på Nykøbing Falster vandrerhjem. Her er også foredragsholdere, musikalsk underholdning, god mad og hygge.